Åsane Arena

Synlig teknologi gi merverdi

Norges største idrettsanlegg bygges i Bergen. Bygget er på ca 22.000m2 og skal inneholde en rekke forskjellige haller.
Åsane Arena(Tidligere Arena Nord) blir den største utbyggingen av et idrettsanlegg i Bergen noensinne. Hele prosjektet er nå budsjettert til 370 millioner kroner, eksklusiv moms. Det som ikke dekkes av tippemidler og momsrefusjonsordninger, er det Trond Mohn som betaler i sin helhet.

Sammen med vår flotte samarbeidspartner Lindbak, har vi blitt valgt som leverandør av LED skjermer, digital Signage og lyd til hele arenaen. Et nydelig prosjekt som er i tråd med at synlig teknologi gir merverdi! Vi gleder oss over å være en liten, men synlig brikke av dette flotte prosjektet. Til nå har det blitt installert 1 stk kommersiell flate i størrelse 36m2 i flerbrukshall. Med en pixelpitch på 4.8 så innehar denne nydelig kvalitet, og samspiller godt med 80 meter med kvalitets perimeter fra produsenten Expromo. Perimeter lengden er fordelt på 3 lengder i hallen og skal være med å skape stemning og synliggjøre gode støttespillere og sponsorer. Flatene håndteres av styringsverktøyet Goal Sport.

I turnhallen har det blitt installert en kommersiell flate på 24m2, og rett på nyåret 2021 så skal det installeres en større flate på 41,5m2 på Åsane Fotball sin nybygde Arena. Ole Paus har sagt at Bergen er en fuktig drøm av en by. Om sitatet representerer vårt inntrykk av Bergen er en ting, men prosjekt Åsane Arena er for oss en fuktig drøm som er krevende og utfordrende – noe vi elsker!

Prosjektet lever og Prodok AS gjør sitt ytterste for å levere synlig teknologi som gir merverdi!

Facebook
Twitter
LinkedIn

Se flere av våre prosjekt