Profesjonelle møterom


Skjermer, Lyd & Konferanseutstyr

Arkitekturell render fra Langhus

LED for møterom

Interaktiv Skjerm

Konferanseutstyr


Bedriftens møterom er der hvor de viktige avgjørelsene blir tatt, og hvor verdier skapes. Vi ønsker å skape møterom som gjør våre kunder mer effektive gjennom riktig teknologi tilpasset den ulike kunde.
Våre installasjoner av møteromsskjermer med eller uten touch, lyd og konferanseløsninger skal være direkte hjelpemidler for å optimalisere den verdien som skapes på møterommet. Finnes det noen begrensninger? Nei, i utgangspunktet ikke – la oss se!
Er det størrelsen som teller? Ofte ikke, men det kan være formålstjent å installere en LED møteromsskjerm på 16 kvadrat. Den tekniske utviklingen er stor, og løsningene er mange.
Ta kontakt med oss for kompetent rådgivning om hvilken totalløsning vi mener er riktig for dere!