PRODOK AS leverer i dag printere, kopimaskiner, skjermer, digital signage
og AV-utstyr til alt fra enkle møterom og store kontorlandskaper.