PRODOK AS leverer i dag markedets mest innovative informasjon 
og kommunikasjonsløsninger for store og små kontorlandskaper.